Program zajęć

9 września

12.00-12.20 5-6 latki Taneczny Mix
(taniec nowoczesny i taniec towarzyski)
12.20-12.40 5-6 latki Akrobatyka sportowa
12.40 Pokazy par sportowych
13.30-13.50 7-10 lat Taneczny Mix
(taniec nowoczesny i taniec towarzyski)
13.30-13.50 powyżej 10 lat Taneczny Mix
(taniec nowoczesny i taniec towarzyski)
13.50-14.10 7-10 lat, powyżej 10 lat Akrobatyka sportowa
14.10 Pokazy par sportowych
PRZERWA
17.00-17.30 latino solo
17.30-18.00 salsa
18.00-18.30 kurs dla dorosłych
kurs dla narzeczonych
kurs przedstudniówkowy
18.30-19.00 bachata