1. Nazwa Turnieju
  Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego Starlight Cup 2021
 2. Organizatorzy turnieju
  Uczniowski Klub Sportowy “Starlight”
  Federacja Tańca Sportowego
 3. Termin
  26.09.2021
 4. Miejsce
  Hala sportowa CRS Ul. Sulechowska 41, 65-022, Zielona Gora
 5. Wymiary parkietu
  22 m×15 m
 6. Kierownik turnieju: imię i nazwisko, kontakt tel., adres mailowy.
  Andrzej Sadecki 600941007 kontakt@starlightdance.pl
  Organizator turnieju zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych do organizacji zawodów sportowych Federacji Tańca Sportowego podczas trwania epidemii COVID-19.
  Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie powyższych wytycznych oraz obowiązujących aktualnie przepisów związanych z panującą epidemią COVID-19 podczas imprezy jest Agnieszka Tolpa-Cierpisz 661170859
 7. Zawodnicy – klasy taneczne / kat. wiekowe
  • do 9 H 4T
  • Solo do 11H 4T
  • 10-11 G 5T
  • 10-13 H 4T
  • 10-13 F komb 6T
  • Solo pow 11G komb 5T
  • 12-15 F komb 6T
  • 10-11 E komb 6T
  • 12-13 E
  • 12-13 D st. 12-13 D la
  • 14-15 E
  • 14-15 D st 14-15 D la
  • Pow 15 D st. Pow 15 D la
  • Pow 15 C st. Pow 15 C la
  • Pow 15 B st Pow 15 B la
  • Dorosli Open st Dorosli Open la
  • Senior III st Senior III la
  • juniorzy open st juniorzy open la
  • youth open st youth open la
 8. Sędziowie
  • Tomasz Konury – sędzia główny, punktujący
  • Karina Nawrot-Sadecka
  • Pawel Tekiela
  • Patryk Mierzwa
  • Margarita Zvanova-Kulis
  • Krzysztof Cisek
  • Agata Szybiak-Loukini
  • Dominika Lemanczyk
  • Liudmila Tsylents-Chojnacka
   Komisja Skrutacyjna
  • Kozlowski Pawel – Przewodniczacy
  • Golebiowska Dorota
 9. Termin zgłoszenia par
  do (poniedziałku) 20.09.2021 do 23:59
 10. Warunki uczestnictwa w turnieju
  W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy, którzy:

  • dokonają zgłoszenia poprzez Bazę FTS w wyznaczonym przez organizatora terminie do 20.09.2021 do 23:59
  • dokonają opłaty zgodnie z zaleceniami organizatora i w wyznaczonym przez niego terminie 20.09.2021 do 23:59
  • przedstawią podczas wejścia na halę wydrukowany numer startowy dostępny w linku wysłanym z bazy FTS na adres e-mail zawodnika wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość
  • są zgłoszeni do rywalizacji FTS w sporcie tanecznym,
  • posiadają licencję zawodnika FTS,
  • są zrzeszeni w klubie sportowym lub innym podmiocie działającym w strukturach sportowych FTS,
  • posiadają książeczkę startową lub inny dokument potwierdzający datę urodzenia,
  • oświadczają że będą przestrzegać zasad organizowania Zawodów FTS podczas trwania epidemii COVID-19,
  • zostali zgłoszeni w terminie określonym w pkt. 9 i dokonali opłaty startowej zgodnie z pkt. 11
 11. Opłaty, cena biletów wstępu, wpisowe, inne opłaty.
  • opłata startowa kombinacja 100 zł./ od pary
  • opłata startowa dla solistek/solistów 50 zł*
  • opłata startowa za styl 80 zł./ od pary
  • bilet wstępu 50 zł./ osoba
  • bilet przy stoliku 80 zł/ osoba
   *W przypadku płatności za parę opłata musi być dokonana za całą parę (nie za osobę). Solistki wnoszą płatność odrębnie na konto UKS w tytule podając imię nazwisko oraz kategorie zgłoszenia

  Zakup biletów – online https://starlightdance.pl/bilety-online/
  Uwaga! W dniu turnieju możliwy zakup biletów w kasie hali CRS
  Opłaty startowe – online !!!

  Dane do przelewu dla solistek
  Numer Konta: 89 1090 1535 0000 0001 4647 2210
  Odbiorca: Uczniowski Klub Sportowy Starlight
  Tytuł przelewu: Kategoria, Imię Nazwisko

 12. Dodatkowe informacje organizatora, bufet, opieka medyczna, stoiska (asortyment).
  bufet – tak
  opieka medyczna – tak
  stoiska z akcesoriami tanecznymi, butami dla tańca, strojami tanecznymi
 13. Wstępny program turnieju
  Blok I Blok II Blok III Blok IV
  Solo do 11H 4T 10-11 E Komb 6T juniorzy open st youth open st
  do 9H 4T 12-13 D st juniorzy open la youth open la
  10-13 H 4T 12-13 D la Pow 15 B st Pow 15 C st
  10-11 G 5T 14-15 D st Pow 15 B la Pow 15 C la
  10-13 F Komb 6T 14-15 D la 12-13 E dorośli open st
  Solo pow 11 G
  Komb 5T
  Pow 15 D st 14-15 E dorośli open la
  12-15 F Komb 6T Pow 15 D la Senior III Open st
  Senior III Open la

  Program szczegółowy może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych par. Prosimy sprawdzić program turnieju w dniu 24.09.2021

 14. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rywalizacji w sporcie tanecznym organizowanym w strukturach FTS znajduje się stronie https://fts-taniec.pl/ w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
 15. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.
  Organizator nie ubezpiecza osób biorących udział w turnieju i nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
  Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga kierownik turnieju z sędzią Głównym. W przypadku rezygnacji zgłoszonej pary, trener lub para zobowiązani są powiadomić o tym fakcie organizatora.

Zakup biletów

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące zakupionych biletów na turniej można przesyłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@starlightdance.pl do zarządu UKS Starlight.
 2. Reklamację można składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji, jednakże nie później niż do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Turnieju.
 3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis przyczyny złożenia reklamacji, datę jej wystąpienia oraz oznaczenie składającego reklamację (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej).
 4. Zarząd UKS Starlight jako ORGANIZATOR dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od ich otrzymania przez Organizatora. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator zawiadomi składającego reklamację drogą elektroniczną lub pisemnie na adres podany w zgłoszeniu.
 5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.